Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Kolejne spotkanie z sołtysami i radnymi tym razem z gminy Jednorożec

Kolejne spotkanie z sołtysami i radnymi tym razem z gminy Jednorożec

26.07.2022 r. w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Starym odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami i radnymi tym razem z gminy Jednorożec.

Na początku pan wójt Krzysztof Iwulski wraz z sołtysami i radnymi gminy zwiedzili obiekt: pokoje mieszkalne, biura. Zobaczyli też jak wygląda zaplecze kuchenne, jadalnia oraz pralnia, a także część rekreacyjna z miejscem wypoczynkowym i wielofunkcyjnym boiskiem.
O celach Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości opowiedziała pani dyrektor ds. strategii Karolina Domżalska, która zaprosiła mieszkańców gminy Jednorożec do korzystania z przygotowanych ofert Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości, a także do zgłaszania potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych mieszkańców ich sołectw.

 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie branżą fotowoltaiczną Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował spotkanie z przedstawicielami sektora odnawialnych źródeł energii.
Firma Sun4you zaprezentowała szereg zalet pozwalających w pełni uniezależnić się od cen prądu, które z roku na rok są coraz wyższe. Poinformowała o kosztach związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, a także możliwości dofinansowań instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, firmach oraz gospodarstwach rolniczych.

 

Zapraszamy kolejne gminy z powiatu przasnyskiego do korzystania z ofert spotkań informacyjnych i szkoleniowych w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym.

Pozostałe aktualności: