Kontakt

Adres:

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym

Zdziwój Nowy 24
06-330 Chorzele

Recepcja:

Dyrektor ds. strategii

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości