Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), nakłada na podmioty publiczne obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych do którego obowiązków zgodnie z art. 39 ust. 1 RODO należy:

 1. informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz aktów prawa wewnętrznego, a także podejmowanie działań zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania poprzez szkolenia oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych – dr Elżbieta Sternal
  Szosa Ciechanowska 6
  06-300 Przasnysz
  tel. +48 29 752 43 42
  mail: elzbietasternal@wp.pl