Partnerzy

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

ul. Szosa Ciechanowska 6

06-300 Przasnysz 

Jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do REJESTRU SZKÓŁ WYŻSZYCH pod nr 306. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów na kierunkach Filologia, Budownictwo oraz Zarządzanie. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu pragnie z odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizować program związany z kształceniem profilowanym i wychowywaniem studentów w poczuciu poszanowania Ojczyzny i praw drugiego człowieka, jak i z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Szanowni Państwo! Gościnni mieszkańcy Ziemi Przasnyskiej zapraszają do odwiedzenia i poznania jej piękna, walorów przyrodniczych i dużych możliwości inwestycyjnych.

Urząd Pracy w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6

06-300 Przasnysz

Powiat Przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Jego obszar obejmuje 1.219 km2, co stanowi około 0,4% powierzchni Polski i 3,4% powierzchni województwa. Obszar administracyjny powiatu obejmuje 7 gmin, 2 miasta, 186 sołectw i 245 wiosek.