Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym oraz w Zdziwóju Starym

Biuro Współpracy Międzynarodowej zapewnia profesjonalną obsługę programu ERASMUS.

Przyczynia się do rozwoju sieci kontaktów z zagranicznymi szkołami i uczelniami, będącymi potencjalnymi partnerami wspólnych przedsięwzięć i międzynarodowych projektów.

Biuro Współpracy Międzynarodowej podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności szkoły i uczelni na arenie międzynarodowej.