Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym oraz w Zdziwóju Starym

Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi działania związane z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową i procesem umiędzynarodowienia w różnych dziedzinach. Jest odpowiedzialne za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami biznesu. W ramach swojej działalności, uczestniczy w licznych programach i inicjatywach międzynarodowych. 

Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz doradczą na rzecz rodzimych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zapewnia profesjonalną obsługę programu ERASMUS.

Przyczynia się do rozwoju sieci kontaktów z zagranicznymi szkołami i uczelniami, będącymi potencjalnymi partnerami wspólnych przedsięwzięć i międzynarodowych projektów. Podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności szkoły i uczelni na arenie międzynarodowej.

Pobierz

Wzór umowy o współpracę