Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Konferencja na temat innowacyjnej metody nauczania matematyki

Konferencja na temat innowacyjnej metody nauczania matematyki

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej, dr Elżbieta Sternal oraz Barbara Schindelhauer - współautorka bestsellerowego niemieckiego podręcznika Numberland zapraszają wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli klas I-III do udziału w konferencji na temat innowacyjnej metody nauczania matematyki.

Badania naukowe, a także niezliczone sygnały z przedszkoli i szkół niemieckich potwierdzają, iż metoda odpowiednio motywuje, a także pomaga najmłodszym w zbudowaniu solidnych podstaw do zrozumienia cyfr i liczb. Rozwija kluczowe kompetencje rozwojowe takie jak: mówienie, motoryka, kreatywność, muzykalność, socjalizacja, motywacja do uczenia się, wiara we własne siły, a także zdobywanie i utrwalanie ogólnej wiedzy dzieci o świecie liczb. Skoncentrowany na dziecku punkt widzenia prowadzi w koncepcji do pedagogiczno– dydaktycznej postawy, w której liczby funkcjonują jako żywe istoty w samodzielnie przez dzieci zbudowanym środowisku uczenia się.
Metoda została również wielokrotnie przebadana pod względem funkcjonalności w grupach międzynarodowych oraz dzieci z potrzebami rozwojowymi, w tym z dziećmi z Autyzmem i z Zespołem Aspergera.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 4 listopada 2022 r. w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

Pozostałe aktualności: