Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracowników i pracodawców

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym

Oferuje pomoc przy napisaniu wniosków o otrzymanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców w 2022 r.

 

O przyznanie środków z KFS na dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, zamierzający inwestować w podnoszenie własnych kompetencji i pracowników spełniający wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów Ministra określonych na rok 2022.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie zgłoś się do nas!

Więcej informacji:

tel. 576 166 444
mail: karolina.z44@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu

Pozostałe aktualności: