Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Liceum Ogólnokształcące w Zdziwóju

Liceum Ogólnokształcące w Zdziwóju
Liceum Ogólnokształcące w Zdziwóju to szkoła, w której można zdobywać wiedzę w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Za cel stawiamy sobie rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych we współczesnym świecie. Mnóstwo uwagi przykładamy do procesów wychowawczych i terapeutycznych. Nasi specjaliści, wiedzą, jak pomagać, są wsparciem, na które zawsze można liczyć.

Zależy nam, aby dzieci chodziły do szkoły chętnie, uczyły się skutecznie i z radością. Przyjmujemy dzieci w trakcie procesu diagnostycznego i służymy pomocą w uzyskaniu orzeczenia.

W razie potrzeby pomagamy w przygotowaniu diagnozy.

Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Autyzm i zespół Aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Bardzo istotne jest, aby przeprowadzona w tym kierunku diagnoza była kompleksowa. Dlatego zespół diagnostyczny składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

W naszej szkole:

Zapraszamy do zapisów

Pozostałe aktualności: