Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS w terminie 19-23.09.2022 r.
Powiatowy urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że o przyznanie środków z KFS na dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, zamierzający inwestować w podnoszenie własnych kompetencji i pracowników spełniający wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów Ministra określonych na rok 2022
Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z pisaniem wniosku.

Pozostałe aktualności: