Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Nabór wniosków w ramach projektu „Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie”

Nabór wniosków w ramach projektu „Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie”

5 września 2022 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków w ramach projektu „Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie”. Projekt przewiduje możliwość uzyskania preferencyjnych, częściowo umarzalnych pożyczek do 30.000 zł, które można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Działanie 4.1 – Innowacje społeczne.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się ze szczegółami.

Pozostałe aktualności: