Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Trwa nabór wniosków w ramach 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Udział w konkursie mogą wziąć przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy (zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań).
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji i pomocy w napisaniu wniosku konkursowego.

Pozostałe aktualności: