Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Pokaz sprzętu w OSP Zdziwój Stary

Pokaz sprzętu w OSP Zdziwój Stary

19.06.2022 odbył się pokaz sprzętu w OSP Zdziwój Stary zakupionego ze środków uzyskanych z grantu „Budzik aktywności zawodowej"


Z pozyskanych funduszy strażacy zakupili między innymi : torby medyczne z pełnym wyposażeniem, środki opatrunkowe, przeciwoparzeniowe, koc gaśniczy, lampy robocze, gaśnice, gorsety ortopedyczne i inne potrzebne w ich służbie sprzęty.
Uczestniczyli także w szkoleniu z pomocy przedmedycznej.
Zapraszamy jednostki OSP do kontaktu z Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości-pomagamy w uzyskaniu grantów na zakup wyposażenia OSP

Pozostałe aktualności: