Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Profilaktyka uzależnień – spotkanie z policjantem

Profilaktyka uzależnień - spotkanie z policjantem

W ramach prowadzonej w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Starym Wakacyjnej Świetlicy dla dzieci oprócz opieki, zajęć sportowych i rękodzielniczych podejmowane są również działania związane z profilaktyką uzależnień.

 

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości, aby uświadomić dzieciom i młodzieży skalę problemu uzależnień oraz sposoby przeciwdziałania zorganizował spotkanie profilaktyczne z policjantem z Komisariatu Policji w Chorzelach, mł.asp. panem Jakubem Klimczakiem.

 

Uczestnicy wakacyjnej świetlicy mieli okazję spotkania z osobą, która w swojej codziennej pracy styka się z tymi problemami i jest profesjonalnie przygotowana do walki z nimi.

 

Na spotkaniu prowadzący zajęcia wyjaśnił, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych ryzykownych zachowań.

 

Podczas zajęć skoncentrowano się na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Prowadzący przekazał wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających: narkotyków, dopalaczy oraz ich wpływu na organizm człowieka.
Pan Jakub Klimczak w szczególności omówił następujące zagadnienia:

  • zaufanie i ostrożność w kontaktach z innymi w różnych sytuacjach,
  • postawy jakie należy przyjąć gdy ktoś namawia do czynu, który może zaszkodzić lub jest zakazany przez prawo.

Pozostałe aktualności: