Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Spotkanie sołtysów z gminy Przasnysz

Spotkanie sołtysów z gminy Przasnysz

W Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Starym odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami, tym razem z gminy Przasnysz.

Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem budynku: pokoi mieszkalnych, biur, zaplecza kuchennego, jadalni oraz pralni. Obejrzano też część rekreacyjną z miejscem wypoczynkowym i wielofunkcyjnym boiskiem.

 

Zebrani goście mieli okazję porozmawiać ze specjalistami branż: fotowoltaiki i doradztwa rolniczego.

 

Doradcy z branży Odnawialnych Źródeł Energii, z firmy Sunday Polska Energia zaprezentowali walory, koszty, a także możliwości dofinansowań instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, firmach oraz gospodarstwach rolniczych.

 

W dalszej kolejności głos zabrał pan p.o. kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przasnyszu Michał Bobiński, który przybliżył temat: Fundusze europejskie i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Spotkanie informacyjne poświęcone tym zagadnieniom okazało się bardzo ważne i interesujące dla mieszkańców gminy Przasnysz.

 

Zapraszamy kolejne gminy z powiatu przasnyskiego do korzystania z ofert spotkań informacyjnych i szkoleniowych w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym.

Pozostałe aktualności: