Szkolenie dla kadry Żłobka i Klubu Dziecięcego w Chorzelach

Szkolenie dla kadry Żłobka i Klubu Dziecięcego w Chorzelach
18 lutego kadra Żłobka i Klubu Dziecięcego w Chorzelach brała udział w szkoleniu zorganizowanym przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Pozostałe aktualności: