Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Warsztaty Międzynarodowe

Warsztaty Międzynarodowe
Warsztaty Międzynarodowe

Żyjemy w coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie. W życiu codziennym, w szkole i w pracy spotykamy różnych ludzi, osoby mające inne poglądy, wychowane w innej tradycji albo reprezentujące mniejszość społeczne.

Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna w Przasnyszu zaprasza na warsztaty międzynarodowe. Udział w nich wezmą nauczyciele z Estonii i Polski.

Warsztaty zachęcają do odkrywania możliwości organizacji międzynarodowej wymiany szkolnej oraz stworzenia partnerstwa z nauczycielami i edukatorami z innych krajów.

Będzie to doskonała okazja do poznania kultury Estonii, tradycji i obyczajów oraz do podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami. A spotkanie ułatwi pokonanie barier językowych.

Spotkanie odbędzie się już 19 kwietnia o godzinie 13.00 w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy przyjmujemy do 14.04.2023 r.

Pozostałe aktualności: