Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Wizyta biskupa Szymon Stułkowski

Wizyta biskupa Szymon Stułkowski

20 października na zaproszenie proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie ks. Grzegorza Ostrowskiego wizytę w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości złożył ksiądz biskup diecezji płockiej Szymon Stułkowski.​

Zauważył również, że rozwijanie tych umiejętności może przynieść korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki regionu.
Po zakończeniu wizyty biskup Szymon Stułkowski wyraził wdzięczność dla proboszcza parafii w Duczyminie za zaproszenie i podziękował pracownikom Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości, KGW w Zdziwóju Nowym oraz mieszkańcom za serdeczne przyjęcie. Obiecał również dalsze wsparcie i modlitwę dla całej społeczności parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie.
W trakcie wizyty biskup Szymon Stułkowski wyraził swoje poparcie dla działań podejmowanych przez Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości, zachęcając zarówno młodych, jak i dorosłych do inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.

Pozostałe aktualności: