Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Zapraszamy na Targi Pracy

Zapraszamy na Targi Pracy

Zapraszamy pracodawców, przedstawicieli firm prywatnych, przedsiębiorstw oraz jednostki budżetowe na Targi Pracy, które odbędą się 26.10.2022 r. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Targi Pracy to przedsięwzięcie umożliwiające pracodawcom zaprezentowanie aktualnych miejsc pracy oraz pozyskanie odpowiednich pracowników, a osobom poszukującym zatrudnienia dające możliwość nawiązania współpracy z firmami poszukującymi pracowników, instytucjami rynku pracy oraz z innymi partnerami.

 

Targi Pracy to także bezpłatne informacje i porady z zakresu prawa pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych, szkoleń i kursów, pozyskiwania funduszy na rozwój firmy, w tym też dla gospodarstwa rolnego, a także wsparcia dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Planowane wydarzenie ma na celu umożliwienie spotkania w jednym miejscu pracodawców, przedstawicieli firm prywatnych, przedsiębiorstw oraz jednostek budżetowych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, a także doradcami zawodowymi, personalnymi i innymi specjalistami z zakresu pomocy w poszukiwaniu pracy i pracowników. Uczestnictwo w takim evencie to korzyść dla obu stron – osoby szukające pracy mogą znaleźć ciekawe oferty, a przedsiębiorcy zyskać wykwalifikowanych specjalistów. 

Pozostałe aktualności: